Logo

Przedszkole niepubliczne
"MINI PRZEDSZKOLE DINO "

ul. Kościuszki 13, 96-300 Żyrardów
tel: 608 251 316, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedszkole otwarte w roku szkolnym w godz. 7:00-17:30

Twoje Przedszkole DINO! - Projekt UENumer projektu: RPMA.10.01.04-14-c453/19
Data rozpoczęcia: 01.05.2019
Data zakończenia: 31.08.2020

Realizowany w ramach


Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz jest wdrażany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Działania

Oś priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 – Edukacja przedszkolna.

Realizowany przez

Firmę PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „MINI PRZEDSZKOLE DINO” z siedzibą w Żyrardowie, która jest Liderem i głównym Beneficjentem projektu, natomiast Partnerem jest W3A.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Cel główny projektu

zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego, upowszechnienie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 20 miejsc w nowym oddziale przedszkolnym dla 20 (9Dz, 11Ch) dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Miasta Żyrardów, udział 35 (17Dz, 18Ch) dzieci w dodatkowych zajęciach wyrównujących szanse edukacyjne oraz podniesienie kompetencji 3 nauczycieli wychowania przedszkolnego z OWP w okresie realizacji projektu tj. 01.05.2019-31.08.2020 oraz utrzymanie okresu trwałości co najmniej 2 lata od zakończenia projektu tj.01.09.2020-31.08.2022.

Informacje o projekcie

Grupę docelową projektu stanowią:

– 20 dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Miasta Żyrardów, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością, które

zostaną przyjęte do nowego oddziału przedszkolnego,

– 15 dzieci uczęszczających do OWP, które będą brały udział w specjalistycznych zajęciach dodatkowych,

– 3 nauczycieli wychowania przedszkolnego zatrudnionych w przedszkolu.

Wnioskodawca dopuszcza możliwość przyjęcia do projektu dzieci z niepełnosprawnością i zapewnienia im odpowiedniej opieki i warunków.

Otwarcie nowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Niepublicznym „Mini Przedszkole DINO” w Żyrardowie pozwoli na właściwe wypełnienie zadań tak istotnych jak zapewnianie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz umożliwienie prawidłowego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego dzieci w wieku przedszkolnym poprzez realizację podstawy programowej oraz dodatkowych zajęć specjalistycznych. Dodatkowo przewidziano działania mające na celu podniesienie kompetencji i umiejętności 3 nauczycieli zatrudnionych w OWP. W ramach 20 nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego opieką zostanie objętych 20 dzieci, natomiast w zajęciach dodatkowych wezmą udział dzieci z istniejącego oddziału przedszkolnego i nowo przyjęte dzieci – łącznie 35 dzieci.

Wnioskodawca i Partner planują w okresie realizacji projektu zrealizować takie zadania jak:

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia nowego oddziały przedszkolnego.
Wyposażenie nowego oddziału przedszkolnego.
Bieżące funkcjonowanie nowego oddziału przedszkolnego.
Zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.
Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Wartość projektu

487 540,10 zł
Wartość dofinansowania

390 032,08 zł
Rekrutacja

Termin 07-08.2019r.

Kryteria obligatoryjne:

A) Dotyczy dzieci:

– dzieci w wieku przedszkolnym, w tym zamieszkujące na obszarze miasta Żyrardów;

– dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego „Mini Przedszkole DINO”;

B) Dotyczy nauczycieli:

– osoby z wykształceniem wyższym oraz kwalifikacjami nauczyciela wychowania przedszkolnego, w tym zamieszkujące lub pracujące na obszarze miasta Żyrardów;

Kryteria premiujące dotyczące rekrutacji dzieci:

dzieci osób bezrobotnych,
dzieci z rodzin o niskich dochodach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17.07.2012,
dzieci wychowywane przez samotne matki/ojców-wg. definicji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
dzieci z niepełnosprawnością.

Skala oceny: 0-1 pkt.; 0 pkt. – NIE, 1 pkt. – TAK.

Kryteria premiujące dotyczące nauczycieli:

stopień zaszeregowania: nauczyciel dyplomowany, kontraktowy, mianowany,
osoby z doświadczeniem na podobnym stanowisku powyżej 1 roku,
osoby, które posiadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w ramach podstawy programowej.

Skala oceny: 0-1 pkt.; 0 pkt. – NIE, 1 pkt. – TAK.

Szczegóły dotyczące rekrutacji zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na poniższych stronach internetowych w zakładkach dotyczących projektu oraz w biurze projektu:

Partner www.w3a.pl
Wnioskodawca www.przedszkoledino.pl

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest prawidłowe wypełnienie i złożenie następujących dokumentów:

Kwestionariusza osobowego.
Deklaracji uczestnictwa w Projekcie.
Oświadczenia uczestnika Projektu.
Dokumenty potwierdzające kryteria premiujące (jeśli dotyczy).

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu. W razie potrzeby zapewnimy pomoc asystenta przy wypełnianiu dokumentów, a po uprzednim zgłoszeniu mailowym lub telefonicznym jeśli zaistnieje taka potrzeba tłumacza języka migowego.

Po zakończeniu rekrutacji wybrani zostaną najbardziej potrzebujący kandydaci spełniający ww. kryteria rekrutacji i udziału w projekcie.

Kontakt

Dane adresowe biura projektu:
ul. Kościuszki 13, 96-300 Żyrardów

Pliki do pobrania

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Serdecznie zapraszam dzieci i rodziców do zapisów do naszej Placówki.Posiadamy wolne miejsca w grupie dzieci najmłodszych 3 letnich, 4 letnich, 5 letnich i 6 letnich. Od września utworzony będzie nowy oddział dla najmłodszej grupy 2,5 - 3 latków.Przed pobraniem karty, proszę o tel  lub maila czy sa dostępne miejsca.Kartę można odebrać  codziennie w placówce,  na spotkaniu informacyjnym, na maila lub ze strony

Spotkania  informacyjne dla nowych rodziców : 28.02.2019,  5.03,  14.03.2019, 21.03.2019. Wszystkie spotkania w godzinach 17:00-18:00

 

Pozdrawiam Serdecznie i dziękuje za zaufanie.

Beata Komża

Nowy Plac Zabaw

Z przyjemnością  informujemy,  że nasz plac zabaw powiększyła  nowa atrakcja plus  piaskownica

z zadaszeniem :)

Od przedszkola się wszystko zaczyna!

Jaki wpływ na kształtowanie dziecięcych umysłów ma edukacja matematyczna i techniczna
w przedszkolu? Jak przygotować nasze pociechy do szkoły, aby odnosiły sukcesy edukacyjne? Jak to robić, aby przygotować nasze dzieci do liczenia i myślenia technicznego? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi uzyskały nauczycielki i nauczyciele pracujący w przedszkolach
w innowacyjnym kursie e-learningowym.

Od stycznia 2017 r. nasze  przedszkole uczestniczy w kursie e-learningowym „Skuteczne wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną
i techniczną w przedszkolu” organizowanym przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Elitarna sieć przedszkoli - Przedszkole uczące się

Kurs został utworzony z inicjatywy profesor Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, ekspertki
w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Przystępując
do uczestnictwa w kursie e-learningowym, placówka otrzymała tytuł „Przedszkole uczące się”, a także została przyjęta do elitarnego i prestiżowego Programu Partnerstwa APS skupiającego ponad 240 przedszkoli.

Celem tego ogólnopolskiego programu jest wspieranie placówek edukacyjnych w zakresie wymiany wiedzy, stosowania dobrych praktyk oraz wdrażania nowatorskich działań edukacyjnych. Placówki skupione w Programie Partnerstwa APS można poznać na stronie www.przedszkola-aps.edu.pl

Najbardziej aktywni uczestnicy kursu otrzymają nieodpłatne zaproszenie na konferencję lub całodniowe, stacjonarne szkolenie z zakresu edukacji technicznej, które zostaną zorganizowane w siedzibie organizatora.

Również formuła kursu jest nie bez znaczenia. E-learning pod postacią filmów edukacyjnych: wykładów oraz zajęć z dziećmi w przedszkolu to innowacyjne rozwiązanie, które nie tylko ma bardziej przyjazną formę ale także, jak to e-learning, pozwala na większą swobodę
w planowaniu nauki  przez słuchaczy kursu niż standardowe szkolenia.

Więcej informacji na temat programu znajdują się na stronie: www.przedszkola-aps.edu.pl

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie to najstarsza uczelnia pedagogiczna w Polsce, która od  blisko stu lat kształci nauczycieli wszystkich szczebli edukacji. Akademię współtworzyły takie osobistości jak Maria Grzegorzewska, Janusz Korczak, profesor Maria Łopatkowa czy obecny Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak.

Więcej artykułów…

Przedszkole niepubliczne
"MINI PRZEDSZKOLE DINO "

ul. Kościuszki 13
96-300 Żyrardów

Kontakt

tel: 608 251 316
e-mail: beata_kom@gazeta.pl